ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 59 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 1  (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) 
ประเภทข้าราชการ

________________________________________

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 1  (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59)

 ประเภทลูกจ้างประจำ

 วันที่ : 5 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 708