ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58)

 

 

 

                              การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                                          รอบที่ 2 (1ม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58)
                              ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2 (1 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58)
ประเภทพนักงานราชการวันที่ : 17 มิ.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 908